Teknoloji

Kapitalist Strateji mi?: Henry Ford’un Çalışanlarına 5 Dolar Vererek Başlattığı Fordizm ile Üretim ve Tüketim Hayatımız Nasıl Değişti?

Hangi yenilik hem üretim bandını hem de toplumsal sınıfları dönüştürebilir? 20. yüzyılın başlarında, Henry Ford’un başlattığı fordizm, endüstriyel üretimde bir devrim yarattı. Bu sistemin kalbinde ise Ford’un işçilerine yaptığı köklü değişiklikler yatıyordu. Peki, bu basit görünen strateji nasıl global bir etki yarattı?

Teknoloji

CEO’nun kibri markayı bitirdi

Sosyal medyanın ne denli etkili ve de nasıl tehlikeli bir mecra olduğunu gösteren tipik bir örnek bu: Bir müşteri satın aldığı çikolatanın küflenmiş olduğunu markanın CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu da etiketleyerek Linkedin’de paylaştı …

xxx